Co musimy widzieć o ochronie przeciwpowodziowej w Polsce?

Ochrona przeciwpowodziowa w Polsce oraz jej organizacja są niezwykle ważnymi kwestiami. Ochroną przeciwpowodziową nazywamy szereg działań, które mają na celu ograniczenie strat powodziowych. Wynikają z tego pewne rozwiązania, które mają formę zabiegów zarówno technicznych jak i nietechnicznych. Zastosowanie się do nich zwiększy szanse efektywnego zapobiegania powodziom w całej Polsce. Ochrona przeciwpowodziowa – jakie środki wyróżniamy?…

Kontynuuj czytanie