Komornik Ursynów, czyli jak korzystać z pomocy kancelarii komorniczej

Komornik Ursynów pomaga w wyprowadzeniu wielu spraw finansowych.

Komornik na Ursynowie świadczy pomoc dotyczącą ściągania długów

Problem dłużników, którzy nie regulują swoich należności wobec wierzycieli, jest dość powszechny – w Polsce zgłasza się co roku długi na kilkadziesiąt miliardów złotych. W przypadku, kiedy jest się w tej sytuacji pokrzywdzoną stroną, narażoną przez brak spłaty długu na brak płynności finansowej i wiążące się z tym problemy, warto zwrócić się o pomoc do profesjonalistów – komornik Ursynów służy specjalistycznymi usługami mieszkańcom Warszawy, którzy borykają się z podobnymi trudnościami. 

Aby móc skorzystać z pomocy kancelarii komorniczej, należy jednak w pierwszej kolejności udać się do sądu rejonowego dla Warszawy Mokotowa i okolic. Nie obejdzie się bez wchodzenia na drogę sądową – należy złożyć pozew przeciwko dłużnikowi i postarać się o uzyskanie dla sprawy tytułu egzekucyjnego. Kiedy to się uda, należy zwrócić się do sądu pierwszej instancji i złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. Nie zajmuje to wiele czasu – takie sprawy załatwiane są niemal od ręki, maksymalnie w czasie do trzech dni od złożenia wniosku. Kiedy klauzula zostanie nadana, można zgłosić się do komornika działającego na Ursynowie, by przejął sprawę danego długu.  

Komornik Ursynów na tle działań kancelarii komorniczej

Kancelaria komornicza pomaga w odzyskiwaniu pieniędzy od dłużników za pomocą przeprowadzania postępowania egzekucyjnego. W ramach jej usług znajduje się wiele działań, m.in. reprezentowanie wierzyciela przed dłużnikiem, zajmowanie się kwestiami prawnymi i formalnościami związanymi ze sprawą czy zdobywanie informacji o dłużniku. Niejednokrotnie zdarza się, że osoba zalegająca z płatnościami jest nieuchwytna, np. nie można jej zastać pod adresem zameldowania. W takim wypadku ciężko jest ocenić jej majątek i szansę na odzyskanie pieniędzy. Zadaniem pracownika kancelarii jest więc zdobycie informacji o danej osobie oraz majątku, jakim dysponuje. W tym celu zwraca się on do tak pewnych źródeł, jak Urząd Skarbowy, Centralna Ewidencja Ksiąg Wieczystych, Centralna Ewidencja Pojazdów czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Korzysta także z rejestru PESEL oraz systemu Ognivo, w którym dostępne są informacje o rachunkach bankowych. Dzięki temu jest w stanie oszacować majątek dłużnika, co jest niezbędne do przeprowadzenia dalszych działań w celu odzyskania długu.  

Komornik z Ursynowa może odwiedzić dłużnika, jeśli znajome jest jego miejsce zamieszkania, by rozpoznać jego sytuację finansową i zaplanować dalsze działania. Może w imieniu wierzyciela odebrać od niego zaległą wpłatę lub zaproponować stosowne rozwiązanie problemu. Jeśli dług nie może zostać spłacony w formie pieniężnej, pracownik kancelarii może przejąć majątek należący do dłużnika. Mienie, które może zostać zajęte na poczet długu, to ruchomości, nieruchomości (ale tylko w przypadku wyraźnego wskazania na nie przez wierzyciela), rachunki bankowe oraz wynagrodzenie, które można przejąć przez wysłanie stosownego pisma do pracodawcy dłużnika. Pozyskane dobra materialne zostaną następnie sprzedane na licytacji komorniczej, którą zorganizuje kancelaria. Celem licytacji jest jak najszybsze spieniężenie majątku, by długi u wierzycieli mogły zostać tym sposobem spłacone. Skorzystanie z usług doświadczonej kancelarii, która podchodzi do każdej sprawy indywidualnie, pozwala na szybkie doprowadzenie sprawy do pozytywnego końca.