Współczesne przeobrażenia technologii informatycznych

Badania, które dotyczą wpływu najnowszych technologii informatycznych oraz działań związanych z organizacją na wydajną pracę sektora publicznego w Polsce jednoznacznie wskazują, że czynniki, które są istotne dla rozwoju oraz ulepszania pracy w sektorze publicznym to jasna oraz klarowna komunikacja w trakcie podejmowania działalności w urzędach, koncentrowanie się na wykonywaniu usług elektronicznych dla wszystkich obywateli oraz przedsiębiorstw, także rozpowszechnianie aplikacji umożliwiających prace zespołowa, prace grupowe czyli programy, które ułatwiają wspólne użytkowanie dokumentów, użytkowe, które oferują bezpośrednio kontakt człowieka z komputerem, a także zasobów sieciowych, szkolenia, które prowadzi się drogą elektroniczną.

Odpowiednia komunikacja w przedsiębiorstwie pomniejsza opór stawiany przez personel do wprowadzania licznych zmian, które wiążą się z modernizowaniem firmy oraz przyczynia się do zwiększenia wydajności pracy wszystkich osób pracujących w przedsiębiorstwie. Świat ulega w dzisiejszych czasach licznym przeobrażeniom. Możliwości oferowane przez zupełnie nowe narzędzia informatyczne są zaskakujące oraz coraz powszechniej stosowane. Na przykład w biotechnologii tworzą zupełnie nowy rodzaj człowieka, czyli obywatela, który bez wątpienia chce czynnie uczestniczyć w życiu publicznym. Zaznacza się jednocześnie, iż w warunkach narastającej globalizacji ważnego znaczenia nabiera również dobra praca w administracji publicznej. Obywatele oraz przedsiębiorcy, posługujący się w życiu codziennym nowoczesnymi technologiami informacyjnymi, będą jednak oczekiwać, iż administracja wyjdzie jednak na przeciw ich poszczególnym wymaganiom oraz umożliwi załatwianie spraw urzędowych przy pomocy środków elektronicznych.