Prywatny ośrodek terapii uzależnień a walka z alkoholizmem

Alkoholizm to jedno z najczęstszych zaburzeń na tle fizycznym oraz psychicznym, traktowane jako uzależnienie. Nie istnieje reguła dotycząca tego, kto częściej wpada w uzależnienie. Tym wyróżnia się prywatny ośrodek terapii uzależnień.

Niestety, jak w przypadku wielu rodzajów uzależnień, również ten nałóg, w negatywny sposób odbija się na naszym życiu. Często dochodzi do pogorszenia się sytuacji zawodowe, problemów finansowych, a także zniszczeniu ulegają relacje rodzinne. Wszystkie te elementy często wzmagają intensywność nałogów, tym bardziej, że w sferze psychicznej objawia się frustracją, poczuciem bezradności, bądź winy, przez które człowiek uzależniony, na nowo ucieka od problemów, za pośrednictwem alkoholu. Z tego powodu, nie jest możliwe, aby osoba uzależniona samodzielnie poradziła sobie z nałogiem.

Istnieją metody lecznicze, których celem jest pomoc osobom uzależnionym od alkoholu. Prywatny ośrodek leczenia alkoholizmu, to miejsce, gdzie chorzy mogą liczyć na wsparcie terapeutów, ale pomoc jest udzielana również członkom rodziny, jako osobom współuzależnionym, będącymi również ofiarami nałogu. Nie istnieje możliwość zmuszenia kogoś do podjęcia się terapii. Wyjątkiem są sytuacje, w których chory zagraża życiu i zdrowiu własnemu, bądź innych osób, wtedy zostaje skierowany na przymusowe leczenie przez sąd.

W związku z czym początkiem terapii jest przyznanie się przez chorego do posiadanych problemów, własnej bezradności, a także faktu, że nie jest on w stanie poradzić sobie z nałogiem. To ciężki, ale przełomowy okres, ponieważ często osoby uzależnione od, nie akceptują własnej choroby, winą obarczając innych ludzi, bądź sytuację. W momencie otwartego przyznania się do choroby, następuje przełom, który umożliwia podjęcie leczenia. Ważna jest również chęć samej osoby dotkniętej chorobą, do podjęcia się leczenia, ponieważ bez tego, nie istnieje możliwość rozpoczęcia terapii. W początkowym etapie leczenia stosuje się często terapię farmakologiczną. Jej celem jest osłabienie i zniwelowanie objawów odstawienia, które w znaczącym stopniu mogą utrudnić walkę z nałogiem.

Dlatego prywatny ośrodek leczenia uzależnień pełni tak ważną i pożyteczną funkcję w udzielaniu pomocy osobom uzależnionym. Obok pomoc specjalistów z zakresu farmakologii, chorzy otrzymują wsparcie ze strony psychoterapeutów. W dużej mierze walka z nałogiem odbywa się właśnie poprzez spotkania zarówno indywidualne jak również grupowe.

Jednym z elementów terapii jest tzw. dysonans moralny. Zadaniem chorego jest stworzenie własnego hierarchii wartości, w odniesieniu do której terapeuta próbuje uzmysłowić szkodliwy wpływ nałogu na życie osoby uzależnionej. Ukazuje to również, że picie alkoholu jest działaniem przeciwko sobie. Ważne jest, aby osobę, która dopiero podjęta leczenie, wesprzeć i zmotywować do dalszego leczenia. Kolejnym etapem jest diagnoza faktycznego problemu, który wywołała nałóg. Sam alkohol nigdy nie uzależnia, a jest tylko alternatywnym wyborem w obliczu trudności życiowych, cięższych momentów. Traktuje się go jako chwilową ucieczkę, np. w sytuacjach stresowych, dlatego ważne jest, aby pacjent nauczył się strategii działania w obliczu trudności, z którymi dotychczas sobie nie radził, jak również w momencie, kiedy pojawi się chęć ponownego odizolowania od problemu. Pomocne okazują się również grupy wsparcia, na których chorzy uczą się na nowo budować relacje emocjonalne z innymi ludźmi. To jeden z elementów powrotu do zdrowia oraz normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, od którego zależy efektywność leczenia.