Nieuczciwa konkurencja w internecie – jak z nią sobie radzić?

W celach biznesowych coraz częściej wykorzystujemy internet. Walka o klienta, rywalizacja między przedsiębiorcami w danej branży sprawia, że szeroko stosowane są nieuczciwe praktyki, godzące w interesy uczestników obrotu. Jak walczyć z nieuczciwą konkurencją w sieci?

Znacznie większy krąg odbiorców, szybka wymiana informacji i mnóstwo udogodnień w sieci sprawia, że niektórzy niekoniecznie uczciwie wykorzystują je i nie stosują się do zasad netykiety. Reguły handlu elektronicznego, wbrew opiniom licznej grupy takich nieuczciwych przedsiębiorców, są obwarowane szczegółowo w przepisach prawa, które chronić mają i usługodawcę, i jego klientów.

Nieuczciwa konkurencja dotyczy każdej aktywności, która pozostaje z tymi przepisami w sprzeczności. Takie działania, które naruszają interes pozostałych przedsiębiorców i klientów. Podstawowym aktem prawa jest ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W takich sytuacjach niezastąpione okazać się może profesjonalne wsparcie, jakie w tej dziedzinie przedsiębiorcom i wszelkim pokrzywdzonych takimi działaniami oferuje kancelaria prawna gliwice. To tam znajdziemy pomoc w takich przestępstwach jak piractwo domenowe, porywanie URL, meta tagi w działaniach związanych z nieuczciwa konkurencją, spam. To tylko przykłady.

Tego typu praktyki, o ile działają na szkodę przedsiębiorcy czy klientów, należy bezwzględnie zgłaszać i dochodzić z tego tytułu roszczeń. Kancelaria prawna osiada odpowiednie wypracowane metody działania w takich sytuacjach.