Jak bezpiecznie pracować na magazynie wysokiego składowania? 

Powstające magazyny wysokiego składowania, już na etapie projektowania uwzględniają warunki techniczne, które mają obowiązywać na powstającym obiekcie. Obowiązkiem jest, żeby były one zgodne z obowiązującymi przepisami BHP. Odpowiednie warunki techniczne to gwarancja bezpieczeństwa pracy, a także towarów które, są składowane na magazynie. Najważniejsze kwestie, jakie koniecznie trzeba wziąć pod uwagę, to wszelkie tablice informacyjne, rozmieszczenie dróg transportowych włącznie z ich oznaczeniem, rozmieszczenie i oznaczenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie a także temperatura i poziom hałasu.  

W pomieszczeniach magazynowych muszą znajdować się odpowiednio dostosowane do nich materiały. Regały magazynowe muszą być zaopatrzone w informacje o maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu. Dotyczy to również ramp i podłóg. Stanowiska pracy powinny być rozłożone na takich poziomach, by zawsze do nich prowadziły bezpieczne dojścia. Schody zewnętrzne oraz wewnętrzne bezwzględnie muszą być zaopatrzone w balustrady. Pracownicy powinni przemieszczać się po suchych nawierzchniach by zmniejszyć ryzyko wypadku w miejscu pracy. Nawierzchnie te powinny być ażurowe. Drogi transportowe wiążą się z koniecznością oznakowania ich za pomocą widocznych pasów. Standardem jest malowanie pasów w kolorze żółtym lub białym. Ważne, by dostosowane były do barwy powierzchni, po której chodzą pracownicy. Oznaczenie dróg transportu musi być wykonane w taki sposób, by zostały zachowane bezpieczne odległości pomiędzy zmieniającymi się pojazdami. Dotyczy to również w sytuacji mijania pieszych i pojazdów, a także gdy pojazd musi wyminąć regały magazynowe. Pracodawca musi, zgodnie z przepisami, określić maksymalną prędkość jaka jest dopuszczalna, w celu przemieszczania się środków transportu wewnętrznego. Przepisy Ministra pracy i Polityki Socjalnej przewidują, że w magazynach oraz na drogach transportowych nie mogą występować progi, a już w żadnym przypadku stopnie. Gdy widoczna jest różnica poziomów podłóg powinny one być wyrównane za pomocą nachylenia dostosowanego do używanego środka transportu.  

Regały magazynowe, a także kontenery czy stosy materiałów powinny być ustawione względem siebie w odległości nie mniejszej niż 75 cm. W przypadku gdy w ich okolicy odbywa się ruch w dwóch kierunkach, to szerokość między tymi rękami powinna być co najmniej 1 m.  

Magazyny zarówno jak i inne pomieszczenia, gdzie przebywają ludzie muszą mieć oznaczone drogi ewakuacyjne. Podczas pożaru lub innego zdarzenia losowego pracownicy powinni w łatwy i szybki sposób móc przemieścić się drogą ewakuacyjną do wyjścia. Gdy bezpośrednie otoczenie magazynu znajduje się poniżej poziomu podłóg, to powinien on być wyposażony w rampy i schody. Krawędzie stopni muszą być oznakowane skośnymi pasami w kolorze czarno żółtym. Wyposażeniem technicznym wielu magazynów są regały magazynowe. Powinny charakteryzować się wytrzymałą stabilną konstrukcją. Nie mogą być przeciążone materiałami budowlanymi. Mogło by to doprowadzić do poważnego wypadku.